Εύκαμπτος σωλήνας SIH 20

€ 7,49
incl. VAT και plus shipping costs
Τυπικά στοιχεία αποστολής – Malta: € 15,00
other countries: € 9,95

Highlights

Χρησιμοποιείται με τη συσκευή εισπνοής SIH 20.