2 silikoninës pagalvëlës (maþa ir áprasta) SBY 10

€ 7,49
incl. VAT ir plus shipping costs
Siuntimo krepšio prekė – € 4,95

Shipcost for higher quantities may differ

Highlights

2 silikoninës pagalvëlës (maþa ir áprasta), skirtos naudoti su rankiniu pientraukiu SBY 10